اخبار شرکت

سخن مدیریت

 امروزه و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ضرورت پس انداز و صرفه جویی در هزینه های جاری و ضروری خانواده ها بیش از همیشه مورد توجه اقشار مختلف جامعه و سرپرست خانواده ها می باشند.

به همین جهت شرکت رفاه سازان سلامت پارس با ایمان به اهمیت این موضوع و در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و در عرصه توسعه اقتصادی با عزم ملی به عنوان پیشگام قدم در این راه دشوار گذاشته است.

هدف اصلی از اجرای این طرح :
توسعه و رونق اقتصادی ، معرفی و اطلاع رسانی برترین های صاحبان مشاغل و خدمات گوناگون در محدوده های جغرافیایی شهرها و استان های کشور می باشد ، که در نتیجه رفاه بیشتر برای تمامی مردم را شامل می گردد.

ر.کلاته