قوانین و مقررات

رفاه پارس با عنایت به اصل 44 قانون اساسی ( خصوصی سازی ) کمک به رشد و شکوفایی کشور عزیز و پهناورمان خواهد نمود و در پیشگاه خداوند قسم یاد میکند  و تعهد می نماید که در برابر مشتری چیزی جز حقیقت نگوییم و از تضییع حق ایشان جدا بپرهیزیم و نسبت به حفظ اسرار ایشان پایبندی کامل داشته باشیم و هرگز از مسیر ادب و تواضع خارج نشویم.